Bestyrelsen

Formand: Jan Pihl            Mail

Næstformand: Henrik Fjeldsted

Kasser: Hans Peter Wittenkamp